Крайната цел – да сме щастливи!

Щастието на работното място

Щастието на работното място е изключително важен въпрос, защото повечето хора ходят на работа както от необходимост, така и заради желанието си да работят точно това. Работата е източник на доходи, но също така ни предоставя възможността да приложим знанията и уменията си, да се справим с предизвикателства и да постигнем лично удовлетворение. Това е вярно до такава степен, че хората, които харесват работата си ще предпочетат да продължат да я работят, дори и когато парите вече не са им нужни.

Проучванията, изследващи щастието на работното място, откриват, че то е резултат от сумата от следните фактори:

1) Характеристиките на длъжността, като заплата, възможности за кариера, работно време, нива на опасност, монотонност и пр.

2) Работната среда, като напр. средата в компанията, средната заплата, сравнена с персоналната, големината на компанията и потенциала и за растеж, др.

3) Характеристиките на работещия – като напр. възраст, пол, образователно ниво, статус и пр.

Щастливи сме на работното място, когато:

  • Харесваме задачите, които изпълняваме
  • Чувстваме се добре с хората, с които работим
  • Доволни сме от финансовата страна на работата си
  • Имаме възможност да подобряваме уменията си
  • Чувстваме се признати и уважавани на работа

Компания с щастливи служители може да увеличи продажбите си с 37%, производителността си с 31%, което директно допринася за формиране на среда с висока производителност и подобрява качеството на живота на всички, участващи в нея.

Щастливият служител отива на работа навреме, защото уважава точността и ще изпълни дневните си задачи, защото му харесва да го прави. Ще работи от любов, а не по принуда.

1. Щастието мултиплицира успеха – служителите, които изпитват удоволствие от работата са вдъхновяващ пример за онези, които са по-малко мотивирани. Щастието на работа е директно свързано с повишена продуктивност и по-висока производителност.

2. Щастието изгражда позитивност – професионалист, който изпитва силни позитивни чувства към работата си, несъмнено ще е по-ентусиазиран и фокусиран да се развива. Вместо да се съсредоточи върху проблемите, ще търси възможност да ги разреши.

3. Щастието намалява стреса – когато служителите са нещастни, мозъкът им започва да се откъсва от положителните емоции, което вреди на креативното мислене и реакции. Ако в продължение на осемте часа, през които сме на работа сме щастливи и позитивни, ще бъдем по-бодри, значително ще подобрим отговора си на стресови ситуации и ще пренасочим фокуса си към позитивните аспекти в живота ни на работа.

4. Щастието на работното място означава здраве. Успешните професионалисти, които успяват да оптимизират работата си, много по-рядко страдат от високо кръвно налягане, проблеми със сърцето и други свързани със стреса разстройства.

5. Щастието на работното място ни прави по-харесвани. Всеки предпочита да е заобиколен от хора с позитивни нагласи. Когато са щастливи, хората са по-иновативни и вдъхновени. Щастливите служители създават приятна среда за работа, в която и другите се справят по-лесно. И колкото повече хора са в тази среда, толкова по-добре работи екипът.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.