Персонални ресурси

Смисъл


Какво?

Смисълът в модела се отнася до усещането за смисъла на работата. Той ни дава усещането, че работата ни има значение. Включва използването на силните ни страни не само в наша собствена полза, но за постигането на цели, които се възприемат като важни.

Защо

  • По-добро физическо и психическо здраве;
  • Намален риск от смъртност;
  • Повече удовлетворение от живота.

Упражнение

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.