Персонални ресурси

Ангажираност


Какво?

Ангажираността в модела се разбира като усещането да бъдеш погълнат, заинтересован и да участваш в работата си и е основен измерител за качеството на работа в наши дни. Много високите нива на ангажираност са известни като „да бъдеш изцяло погълнат/ да се носиш по течението“ (“flow”), това се случва, когато човек е напълно погълнат от това, което прави, така че губи представа за времето.

Защо

  • Значими възможности за използване на силите страни и интересите;
  • По-добро физическо здраве;
  • По-голяма удовлетвореност на работниците;
  • Повишена производителност и продуктивност.

Упражнение

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.