3. АНАЛИЗ

СЪДЪРЖАНИЕ

Преди да започнете да събирате и анализирате данни от служителите си, е важно да отчетете целите на организацията: Какво искаме да постигнем?

Как можем да го направим?

• Проучете визията, мисията и стратегията на организацията си (ако има такива, разбира се). Тези документи ще ни разкрият много неща за ценностите на организацията ни.
• Направете упражнението за определяне на ценностите на организацията:
o Какви са основните ни принципи?
o Кое считаме за важно?
o Кои са приоритети ни?
Зa целта използвайте Анекс 4_Упражнение за ценностите

Сега, когато сме наясно с ценностите на организацията си, е важно да определим  организационните цели и амбиции що се отнася до енергията на работа. Може да използваме Мащабната трансформираща цел (МТЦ), за да направим това. МТЦ определя с едно изречение голямата ни и амбициозна цел. Използвайте въпросите ЗАЩО, КАК и КАКВО, за да достигнете до вашата МТЦ.

Използвайте Анекс 5_Мащабна трансформираща цел за това.

Може да използвате и техниката на мозъчната атака върху въпрос, за да насочите целите и амбициите на организацията. Повече информация на Анекс 6_Мозъчна атака върху въпрос.

Сега, когато целите, ценности и амбициите са ви известни, може да започнете да планирате събирането на данни. Първо проверете какво вече е налично. Използвайте Анекс 7_Опис на типовете енергия, който ще ви помогне да идентифицирате съществуващите инициативи, свързани с енергията на работа.

Може да попитате служителите какво им е необходимо на работа, що се отнася до енергията на работното място.

Как да проучите нуждите на служителите? 

  • Включете всички (групи от) служители
  • Ясно комуникирайте целта на оценката на нуждите и последващите стъпки
  • Изберете правилния метод (в карето отсреща)

Защитете конфиденциалността на данните.

В по-малките организации качественият метод често е по-подходящ от количествения.

Анекс 8: Анализ на нуджите ще ви даде някои съвети кой метод да изберете и как да го приложите:
1. Интервюта, фокус групи, въпроси с отворен край
2. Културна сонда
3. Проучвания

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.