7. НАСТРОЙКА И ВНЕДРЯВАНЕ

СЪДЪРЖАНИЕ

Не всички действия може да са еднакво успешни. Това е нормално. Ето защо е необходимо да продължавате да подобрявате и да изследвате какво и как да пре (настроите).

  • Проверете пречките, които може да са довели до неуспех. Помислете как да премахнете бариерите.
  • Напр., когато служителите ви кажат, че нямат време да изпълняват тези дейности, обяснете им важността им и им напомнете, че могат да правят това по време на работа. Комуникирайте, че усилията и времето в краткосрочен план, ще генерират печалба в дългосрочен.
  • Напр., ако служителите не се чувстват сигурни да работят в тази посока, защото по някакъв начин вървят срещу общоприетите стандарти и ценности, посочете им, че имат ролеви модел в лицето на мениджърите, които изпълняват тези действия и споделят опита си с тях.
  • Поканете служителите да дадат своите предложения за подобрение. По този начин дейностите в по-голяма степен ще отговарят на нуждите им.

Чудесно е, че сте постигнали успех с тези дейности. Не забравяйте да отпразнувате успеха, това също ще ви зареди с енергия.

След това помислете как да продължите да изпълнявате тези дейности в организацията.

  • Продължавайте да информирате редовно за тях. Напр., обвързвайте ги с тематични дни, като напр. Световен ден на съня, Седмица на движението или Европейска седмица на менталното здраве, или организирайте вътрешни съревнования, които предизвикват екипите в организацията да се състезават едни с други.
  • Обвържете с по-широката политика за благосъстояние в организацията. Напр., вкл. дейностите в политиките за въвеждане на нови служители или популяризирайте определени обучения за енергията на работното място, когато ги присъстват в обучителния календар. Също така се уверете, че МЧР са информирани за тези дейности и насочват служителите към тях.
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.