2. ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРУКТУРА

СЪДЪРЖАНИЕ

Тази важна стъпка може да направи целия процес доста по- лесен, особено що се отнася до големите организации.

СЪЗДАЙТЕ РАБОТНА ГРУПА

• Задача: да картира специфичното пътуване.
• В идеалния случай включва хора с различни профили в организацията (мениджъри, представители на служителите, МЧР, специалисти по БЗУТ и пр.)
• Състои се от 5 до 10 мотивирани членове, с достъп до ресурси

БЕЛЕЖКА: Може да е и съществуваща работна група, която да включи в работата си темата за енергията на работното място.

ОПРЕДЕЛЕТЕ РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ПРОЕКТА

• Може, но не е задължително, да бъде инициатора.
• Има общ поглед върху стъпките, които се предприемат.
• Координира и наблюдава графика.
• Не е задължително да е най-големият експерт по темата.
• Получава мандат и ресурси от работодателя, за да изпълнява ролята.

КАРТА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

• Идентифицирайте заинтересованите страни.
• Решете как ще ги информирате в процеса на изпълнение.
• За тази цел, използвайте Анекс 2: Карта на заинтересованите страни.
• Помислете и за възможни тестови казуси в организацията. Осигурете добра комбинация от твърди поддръжници и скептици, които се нуждаят от малко повече убеждаване.

ЗАПОЧНЕТЕ С ПЛАН ЗА ПРОЕКТА

• Съвместно с работната група, направете план на проекта.
• Първо определете по-големите работни пакети (на база на спирките по пътя, напр.)
• След това добавете специфични задачи и график за изпълнението им, с отговорници за отделните под-задачи.
• Редовно следете и при необходимост, актуализирайте плана.
• Използвайте Анекс 3: План на проекта.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.