1. ПОДКРЕПЯЩА БАЗА

СЪДЪРЖАНИЕ

Защо да работим върху енергията на работното място?

Защото задълбоченият поглед върху енергийните модели и ресурси, позволяващ ни да използваме енергията си по възможно най-добрия начин, ще направи живота ни на работа и извън нея по-продуктивен и зареден с енергия.

Как да започнете пътуването си?

В тази първа важна стъпка, основната ви цел е да убедите заинтересованите страни, които вземат решенията в организацията ви. В крайна сметка, те са тези, които ще ви предоставят времето и ресурсите да работите по темата. За да ги убедите, може да използвате данните, които имате за вашата организация. Също така може да съберете аргументи от външни източници, като например научни публикации и изследвания. Комбинацията от двата типа може да направи казуса ви по-убедителен и вдъхновяващ. Може да използвате Анекс 1: Как да убедите ръководството за идеи как разкажете по най-добрия начин своята история на своите заинтересовани страни.

„Здравословната работна среда е тази, в която служителите и мениджърите са заедно в един непрекъснат процес на подобряване, за да защитят и насърчат здравето, безопасността и благосъстоянието на всички служители“. (1)

„Като изграждате добре казуса си и работите за постигане на желаното състояние стъпка по стъпка, ще можете да преодолеете всяка съпротива. По този начин ще промените съпротивата в мъдрост.

Kristien Tirez – Съветник по превенцията на психологическите аспекти на БЗУТ 

ВЪТРЕШНИ ДАННИ

Преди да получите мандат да започнете да работите по темата за енергията на работното място, би трябвало вече да сте предприели серия от проучвателни стъпки. Напр., да сте събрали данните, които предварително са налични за организацията си:

  • Проучете броя (дългосрочни) отсъствия в организацията и проверете дали по някакъв начин са свързани с прегаряне (енергийни разстройства).
  • Поговорете с мениджърите или експертите по БЗУТ за психологическите аспекти или за сигнали/ знаци за повишен психологичен стрес сред служителите
  • Разгледайте изводите от предишни проучвания сред служителите, като напр. такива за благосъстоянието или оценката на риска

Може, също така, да направите бързо проучване сред служителите с кратък въпросник. Някои примерни въпроси са:

  • Кои фактори ви енергизират на работа? Кога усещате, че времето на работа като че ли лети?
  • Кои фактори изсмукват енергията ви на работа? Кога ви се струва, че времето минава много бавно?

ВЪНШНИ ДАННИ

По-долу ви предлагаме външни ресурси и данни, които да ви помогнат да убедите заинтересованите страни във важността да се работи за енергията на работното място.

1. Обратната спирала на енергийния дисбаланс и здравето, безопасността и производителността

Енергийният дисбаланс на работа може да има отрицателно въздействие върху здравето, безопасността и производителността на служителите. Което, от своя страна, оказва негативно влияние върху енергията на служителите, предизвиквайки обратната (насочена надолу) спирала. (2, 3, 4)

2. Здравето и безопасността на служителите са на първо място

Световната здравна организация цитира три важни причини да се работи за здравето и безопасността на служителите (следователно и върху енергията им на работа) (5)

  1. Работодателите имат моралното задължение да минимизират рисковете за физическото и ментално здраве на служителите си.
  2. Вниманието към безопасните и здравословни условия на труд е и законово задължение. То произтича от Европейската рамкова директива 89/391/EEC от 12 юни
  3. И на края, вниманието към физическото и психическо здраве крие в себе си икономически ползи, като например по-малко инциденти или отсъствия и повишена произвдителност. (6, 7)

3. Да ползваме ресурсите

Теоретичната рамка на модела „Изисквания/ ресурси на работа“, разработен от Демерути и Бекър постулира, че работната ни среда се базира на изискванията на работата (онези характеристики, които изсмукват енергията и мотивацията ни), от една страна, а от друга – на работни ресурси (характеристиките, които ни енергизират и мотивират. Ресурсите повишават ангажираността и ентусиазма на служителите и също могат да служат като буфер на негативните ефекти от стреса или умората. Следователно, важно е работодателите да предоставят на служителите възможността да ползват колкото може повече ресурси. (8)

4. Баланс на батериите

Дефинираме различни типове енергия: физическа, умствена/ ментална, емоционална и духовна (виж също така Работни листи: Типове енергия на работното място). Всеки тип изисква внимание и зареждане, за да гарантираме благосъстояние и постигане на целите в различните области. Също така е важно да зареждаме батериите навреме. Ако времето на работа е натоварено, важно е да си осигурим спокойствие след работа. (9)

Тъй като комуникационните линии в по-малките организации са по-кратки, тази стъпка би могла да е по-малко интензивна в сравнение с големите.

„Енергията на работното място ще става все по-важен фактор в бъдеще. Ще има повече работа за бъдещото поколение: това е положително що се отнася до сигурността на работните места, но също така увеличава работния натиск“.

Leonardo Van De Wiele – съветник по превенцията за безопасни условия на труд

БИБЛИОГРАФИЯ

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.