Общи правила и условия за ползване

Последна модификация: 14.10.2020 г.

ActaUni е обучителна платформа, собственост на ИДЕИН ЕООД.

Тя е предназначена за индивидуални потребители, обучители, мениджъри и експерти по човешки ресурси.

Всеки потребител може да ползва публикуваните обучителни материали безплатно или срещу заплащане, за да повишава знанията и уменията си. Всеки може да създава и споделя в платформата авторски обучителни курсове.

Целта на настоящите Условия за ползване е да гарантираме вашата безопасност и да защитим интересите на всички потребители.

Ако желаете да се присъедините към нашите обучители и да създадете собствен курс, трябва да се запознаете със и да приемете Условията за обучители.

Всички детайли, свързани с обработката и съхранението на лични данни на потребителите са представени в Политиката за защита на личните данни. Моля, запознайте се с нея ТУК.

Ако ще използвате ActaUni за повишаване на знанията и уменията на своите служители чрез услугите на ActaUni за фирми, свържете се с нас на office@idein.eu.

1. Създаване на профил

Някои функционалности на платформата изискват да сте регистриран потребител. След като се регистрирате, съхранете на безопасно място данните си за вход. Вие носите отговорност за всички действия, осъществени от вашия профил.  Ако подозирате, че някой друг използва профила ви, уведомете ни незабавно:

За Белгия: carve@kuleuven.be
За България: office@idein.eu

Създаването на профил ще е необходимо за някои от функционалностите на платформата, включително закупуването и участието в някои от курсовете, както и за създаването на нов курс. Когато настройвате и обновявате профила си, трябва да предоставяте точна и пълна информация, включително валиден имейл адрес.

Вие носите пълна отговорност за профила си и всички действия, които се извършват от него, включително за вреди или щети (за нас или друга страна), причинени от някой, който използва профила ви без ваше разрешение. Бъдете внимателни, съхранявайте и не споделяйте данни за вход в профила си. Не прехвърляйте профила си на друг човек и не използвайте чужд профил. Идеин ЕООД няма да се намесва в спорове между индивидуални потребители или обучители, които са споделили помежду си идентификационни данни за влизане в даден профил.

Забравена парола и/или възстановяване на достъп до профил ще става само срещу предоставяне на достатъчно информация, доказваща собствеността върху даден профил.

Уведомете ни незабавно,  ако разберете, че някой друг използва и/или е използвал профила ви без разрешение, или ако подозирате каквото и да е друго нарушение на сигурността. Свържете се с екипа ни на office@idein.eu.

Съгласно нашите Правила и условия за обучители може да бъдете помолени да потвърдите самоличността си, преди да изпратите курс за публикуване в ActaUni. Можете да изтриете вашият профил по всяко време, като се свържете с нашият екип на office@idein.eu.

2. Записване за курс и достъп за цял живот

След като се запишете за курс, получавате достъп до него за цял живот, освен ако се наложи да го деактивираме поради причини от правно или друго естество.

Съгласно нашите Правила и условия за обучители, когато обучител публикува курс в AcatUni, той предоставя право на AcatUni да предлага този курс на потенциални обучаеми, с всички произтичащи от това права за ползване на обучителните материали.

Като индивидуален потребител, независимо дали ще запишете платен или безплатен курс, получавате правото да го ползвате, но не и правото да го препродавате, вкл. и чрез споделяне на информация за профила ви с друго лице или незаконното му изтегляне и споделяне в други сайтове.

Като индивидуален потребител имате право на достъп и ползване на учебните материали единствено за лични, нетърговски, образователни цели, в съответствие с настоящите условия и всички условия или ограничения, свързани с конкретен курс. Нямате право да възпроизвеждате, разпространявате, предавате, възлагате, продавате, излъчвате, давате под наем, споделяте, давате назаем, модифицирате, адаптирате, редактирате, прехвърляте права или използвате какъвто и да е обучителен курс, освен ако не ви дадем изрично разрешение за това чрез писмено съгласие, подписано от упълномощен представител на Идеин ЕООД. Ако желаете да ползвате материали, разработени от наш екип, моля свържете се с нас на ел. поща office@idein.eu.

Правото за ползване на даден курс е за цял живот. Въпреки това си запазваме правото да отнемем достъпа по всяко време и без предупреждение, ако сме задължени да деактивираме даден курс поради причини от правно и друго естество, като напр. жалба за нарушаване на авторски права или ако установим, че нарушава Правилата ни за безопасност.

3. Плащания и възстановяване на вече направени плащания

Заплащането на обучение става по един от валидните начини, предложени в платформата. Ако по каквато и да е причина не сте доволни от обучението,  в рамките на 30 (тридесет) работни дни Идеин ЕООД ще ви възстанови парите или при желание от ваша страна ще ви предложи възможност да участвате в друго обучение/-ия на същата стойност.

3.1 Цени

Цените на обученията в ActaUni са публикувани в платформата. Цената на обучение (курс), публикувано от обучител се определя според изискванията на Правила и условия за обучители.

Цената на дадено обучение за индивидуални потребители е цената към момента, в който завършите покупката на обучението (при регистриране на плащането).

3.2 Плащания

Имате възможност да заплатите стойността на даден курс по един от следните начини:

  • Чрез дебитна/ кредитна карта
  • Чрез PayPal
  • Чрез банков трансфер – моля, свържете се с нас на office@idein.eu за повече детайли.

Когато правите покупка, вие се съгласявате да ползвате само валиден и оторизиран метод на плащане. Ако плащането ви е неуспешно, но все пак получите достъп до курса, за който сте се записали, вие се съгласявате да ни платите съответните такси в рамките на 30 (тридесет) дни, след получаване на уведомление от наша страна. Запазваме си правото да забраним достъпа до всеки курс, за който не сме получили съответното плащане.

3.3 Възстановяване на направени плащания

В рамките на 30 (тридесет) дни, след направено плащане, може да поискате то да ви бъде възстановено, без да са необходими обяснения от ваша страна.

Може да поискате възстановяване на вече платена сума под формата на кредит за други курсове, достъпни от платформата ни.

Искания за възстановявания след изтичане на 30-дневния срок няма да се уважават. Ако обаче курс, който сте закупили по-рано, е деактивиран поради правни или други съображения, имате право на възстановяване на сумата и след този 30-дневен период.

За да заявите сума за възстановяване, свържете се с екипа ни на office@idein.eu.  

4. Съдържание на курсовете и правила на поведение

Можете да използвате ActaUni само за цели, които не противоречат на законови и други норми. Вие носите отговорността за съдържанието, което публикувате в платформата. Трябва да съобразявате коментарите, въпросите, публикациите, курсовете и всяко друго съдържание, което публикувате в платформата, с Политика на доверие и безопасност, приложимото българско законодателство и като зачитате правата върху интелектуалната собственост на трети страни. Може да блокираме профила ви при повтарящи се и/ или сериозни нарушения! Ако смятате, че някой нарушава вашите авторски права чрез нашата платформа, уведомете ни незабавно.

Вие ползвате платформата и съобразявате поведението си в нея с приложимото българско законодателство и разпоредби, както и с настоящите Условия.

Ако сте индивидуален потребител, платформата ви позволява да задавате въпроси към лекторите на курсовете, в които сте записани, както и да публикувате отзиви за тях. За определени курсове обучителят може да ви прикани да изпратите съдържание като „домашна работа“ или попълнени тестове. Не публикувайте и не изпращайте нищо, което не е ваша собственост.

Ако сте обучител, можете да изграждате курсове в платформата и да общувате с обучаеми, записали се във вашите курсове. И в двата случая трябва да спазвате закона и да зачитате правата на другите: не можете да публикувате курс, въпрос, отговор, преглед или каквото и да било друго съдържание, което нарушава приложимите закони и/ или разпоредби на България. Единствено вие носите отговорността за всеки курс, съдържание и действия в платформата и съответните последствия. Уверете се, че разбирате всички ограничения, свързани с авторското право и сродните му права, описани в Условията за обучители, преди да публикувате курс в ActaUni.

Ако бъдем уведомени, че вашият курс или съдържание нарушават закон или правата на другите (например, ако се установи, че нарушава правата за интелектуална собственост, уронва имиджа на други участници или се констатира незаконна дейност), ако открием, че вашето съдържание или поведение нарушава нашите Насоки за безопасност или ако смятаме, че съдържанието или поведението ви са незаконни, неподходящи или неприемливи (например ако се представяте за някой друг), можем да премахнем вашето съдържание от нашата платформа. Идеин ЕООД в своята платформа ActaUni спазва законите за авторското право и сродните му права и приложимото българско законодателство.

Ако някой от нашите обучители е публикувал курс, който нарушава ваши авторски права или права върху търговска марка, моля да ни уведомите веднага, като ни изпратите имейл на office@idein.eu.

5. Права на Идеин ЕООД чрез ActaUni върху публикуваното съдържание

Вие запазвате собствеността върху съдържанието, което публикувате на нашата платформа, включително вашите курсове. Разрешено ни е да споделяме това съдържание с всеки, вкл. чрез медии, вкл. да го популяризираме чрез реклама и в други уебсайтове.

Съдържанието, което публикувате като обучаем или обучител (вкл. курсовете) си остава ваше. Публикувайки курс или друго съдържание, вие позволявате на Идеин ЕООД чрез ActaUni да ги използва повторно или споделя, но не губите собственост върху съдържанието. Ако сте обучител, убедете се, че сте разбрали добре насоките, описани в Правила и условия за обучителите.

Когато публикувате съдържание, коментари, въпроси, отзиви и когато ни изпращате идеи и предложения за нови функции или подобрения, ни упълномощавате да използваме и споделяме това съдържание, да го разпространяваме и популяризираме на други платформи и в други медии, както и да правим модификации или редакции в него, ако преценим за необходимо.

6. Отговорност за използване на ActaUni

Всеки може да използва платформата ActaUni за създаване и публикуване на курсове, а ние даваме възможност на обучители и обучаващи да си взаимодействат. Подобно на други платформи, където хората могат да публикуват съдържание и да си взаимодействат, някои неща могат да се объркат и в този смисъл вие използвате ActaUni на свой собствен риск.

Моделът на работа на платформата е такъв, че не преглеждаме или редактираме курсовете и не сме в състояние да определим законността на съдържанието на курса, публикуван от обучител извън нашия екип. Всички курсове, разработени от собствени и/или наети от Идеин ЕООД обучители ще бъдат специално отбелязвани като такива!

Не упражняваме редакционен контрол върху курсовете, които ще се предлагат в платформата от други обучители, извън екипа ни и не ви гарантираме по никакъв начин надеждността, валидността, точността или истинността на информацията. Ако се запишете в подобен курс, приемате и ползвате всяка информация, предоставена от обучител, на свой собствен риск.

Това се отнася и за всички курсове, свързани със здравето, благополучието и физическите упражнения. Вие преценявате присъщите рискове за вашето физическо и психично здраве и носите пълната отговорност за изборите, които правите преди, по време и след записването си в подобен курс.

Когато контактувате директно с вашият обучител, бъдете внимателни относно типа на лична информация, която ще предоставяте. Въпреки че ограничаваме видовете информация, която обучителите могат да изискват от обучаващите се, ние не контролираме какво правят обучаеми и преподаватели с информацията, която получават от други потребители на платформата. Не споделяйте имейла си или друга лична информация за вас заради вашата собствена безопасност!

Ние не наемаме външните обучители, които ползват платформата ни, за да публикуват собствени обучения, нито носим отговорност за каквото и да е взаимодействие между тях и обучаващите се. Също така не носим отговорност за спорове, искове, загуби, наранявания (вкл. емоционални) или щети от какъвто и да е вид, които биха могли да възникнат като резултат от взаимоотношенията между обучаеми и обучители.

Когато използвате платформата, ще виждате линкове към други сайтове, които ние не притежаваме или управляваме. Идеин ЕООД не носи отговорност за съдържание от сайтове на трети страни, включително и събиране на информация за вас от тяхна страна. Прочетете внимателно техните правила и политика за личните данни.

7. Други условия

Тези условия са като при всеки друг договор и съдържат важни правни клаузи, които ни предпазват от безброй ситуации, които могат да се случат. Те изясняват и правните отношения между нас и вас.

7.1. Обвързващо споразумение

Като се регистрирате, осъществите достъп или използвате платформата, вие сключвате правно обвързващ договор с нас. В случай, че не сте съгласни с настоящите Условия, не се регистрирайте, не влизайте или не използвайте по друг начин нашата Платформа.

Ако се регистрирате като обучител, който приема настоящите условия и използва нашите услуги от името на компания, организация или друго юридическо лице, вие заявявате и гарантирате, че сте упълномощени да направите това.

Всяка версия на тези условия на език, различен от български/ фламандски, се предоставя за удобство и вие разбирате и се съгласявате, че българският/ фламандският език ще има превес при евентуален конфликт.

Настоящите правила и условия (включително всички споразумения и политики, свързани с тях) представляват цялостното Споразумение между вас и нас (вкл. Правила и условия за обучители).

7.2 Отказ от отговорност

Може да се случи така, че платформата да не работи поради планирана профилактика или защото нещо, свързано със сайта не работи. Може да се случи, също така, някой от обучителите, публикували курс в платформата да направи подвеждащи твърдения в него. Може да има ситуация, в която ще срещнем проблем със сигурността. Това са само примери.

Вие приемате, че няма да предприемате действия срещу нас в нито един от тези случаи, когато нещата не зависят от нас или са от техническо естество, извън нашия контрол.

Можем да решим да спрем да предоставяме определени функции на платформата по всяко време, без да дължим обяснение. При никакви обстоятелства не носим отговорност за каквито и да е щети, дължащи се на подобни прекъсвания или липса на определена функционалност.

Не носим отговорност за забавяне или грешки, причинени от събития извън нашия контрол, като обявяване на война, терористични атаки или саботаж; природно бедствие; електрически, интернет или телекомуникационни прекъсвания; или правителствени ограничения.

7.3 Ограничаване на отговорността

Приемате изцяло на ваш риск възможността да претърпите вреда или загуба, в резултат от участието ви в обучения, публикувани на нашата платформа от външни на нашия екип обучители, вкл. и да не търсите обезщетение от нас в подобни случаи. Напр., ако се запишете на курс по йога и се нараните.

7.4 Приложимо право и юрисдикция

Навсякъде, където в тези условия се споменава „ActaUni“, това се отнася до собственост на ИДЕИН ЕООД, с което се договаряте.

Ако сте обучаващ се, намиращ се в България или ако имате достъп до нашата платформа като обучител, вашите взаимоотношения с ИДЕИН ЕООД се уреждат от приложимото законодателство на България и настоящите Условия за ползване.

Ако сте обучаващ се, намиращ се в Белгия вашите взаимоотношения се уреждат според приложимото законодателство на Белгия и настоящите Условия за ползване.

Ако сте обучаващ се, намиращ се извън България или Белгия или ако имате достъп до нашата платформа като обучител, вие сключвате договор с ИДЕИН ЕООД и тези взаимоотношения се уреждат от приложимото законодателство на България и настоящите Условия.

7.5 Правни действия и известия

Никое действие, независимо от формата, произтичащо от или свързано с настоящите Условия за ползване не може да бъде предявено от която и да е от страните повече от една (1) година след възникване на причината за иск, освен когато това ограничение не може да бъде наложено от закона.

Всяко известие или друго съобщение, което се прави, трябва да бъде в писмена форма и да бъде изпратено по имейл (от наша страна на имейла, свързан с вашия профил, а от ваша страна – до office@idein.eu).

7.6 Взаимоотношения между страните

Двете страни се съгласяваме, че между нас не съществува съвместно предприятие, партньорство, заетост, възлагане на изпълнител или други обвързващи взаимоотношения, извън тези, регламентирани в настоящите Условия за ползване.

8. Актуализация на настоящите правила и условия

Запазваме си правото периодично да актуализираме настоящите Правила и условия, за да отразяват възникнали нови реалности, като напр. нова функционалност и/ или услуга.

Идеин ЕООД си запазва правото едностранно да променя тези Условия по всяко време. В случай на съществена промяна, ще бъдете незабавно уведомени чрез публикуване на информация на видно място в платформата или чрез имейл известие, изпратено на имейл адреса, посочен във вашия профил.

Промените влизат в сила в деня на публикуването им, освен ако не е посочено друго.

Използването на платформата, след като промените влязат в сила, означава, че се съгласявате с тях и ги приемате. Актуализираните Условия за ползване заменят всички предходни такива.

9. Как да се свържете с нас

Най-добрият начин за връзка с нас е чрез екипа ни:

За България – office@idein.eu
За Белгия: carve@kuleuven.be

Ще се радваме да ни зададете своите въпроси и да споделите обратна връзка за платформата.
Благодарим ви, че започнахте Вашия поход за знание с нас!

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.