Политика на доверие и безопасност в ActaUni

ActaUni е платформа за споделяне на знания. Ние даваме възможност на висококвалифицирани експерти да предоставят качествено учебно съдържание на широка аудитория от потребители, без ограничение къде са позиционирани.

ActaUni е собственост на Идеин ЕООД.

Принципите и ценностите на ActaUni се споделят от всички нас: обучители, индивидуални потребители и екипа на Идеин ЕООД. Ако всички се придържаме към настоящите принципи, платформата ще дава равни възможности на всеки да се обучава онлайн.

Кои са членовете на нашата общност

Потребителите: Това, което нашите потребители ценят най-високо в ActaUni, е интересната и актуална тематика на курсовете/ обученията ни и компетентните обучители.

Обучители, ангажирани от Идеин ЕООД: Нашите преподаватели са квалифицирани експерти, които споделят знанията си с другите. Чрез ActaUni те  предоставят достъп до  своите специализирани знания, чрез професионални обучения от висока класа.

Обучители, трети за платформата страни: Обучители, които считат, че имат познания в определена област и искат да ги споделят с другите чрез разработените от тях обучения, ползват възможностите, които им предоставя ActaUni да разработят и публикуват собствени обучения.  ActaUni им предлага коучинг и професионални инструменти, за да създадат висококачествени курсове.

Основни правила за ползване на ActaUni

1) Без спам!

Участниците във всеки курс, публикуван в платформата ActaUni са в интерактивната учебна среда, в която могат да учат целенасочено и фокусирано, а целта на обучителите е да предоставят знанията си на обучаемите.

Платформата ActaUni не е мястото за пускане на пазара на продукти или изпращане на спам съобщения с непоискани оферти.

2) Без трикове!

Уважаеми обучители, не се опитвайте да примамвате обучаемите в ActaUni, да работите по ръба на правилата или да търсите вратички в Условията ни за ползване или Условията за обучителите. Моля, винаги имайте предвид, че ако се опитате да надхитрите системата, ще загубят всички страни – вие, обучаемите, потенциалните потребители.

Уважаеми индивидуални потребители, не притеснявайте обучителите като им искате безплатни услуги или им предлагате положителни отзиви в замяна на други неща, или по друг начин оказвате натиск върху тях. Общността ни се развива и благодарение на открития диалог между участници и преподаватели, както и от реалистичните оценки на участниците, така че всички заинтересовани страни да могат да преценят кои курсове са най-подходящи за тях.

3) Професионално поведение!

Нашите обучители работят и комуникират активно помежду си, а по време на курсовете участниците и преподавателите интензивно обменят идеи помежду си. Бъдете позитивен член на общността ActaUni. Никога не молете лична информация да бъде разкрита и никога не публикувайте съдържание на трети страни като свое собствено.

4) Забелязвате нещо нередноГоворете с нас!

Ако установите нередност, която нарушава нашите условия или имате въпроси, свързани с тях, изпратете ни имейл на office@idein.eu. Член на нашия екип ще проучи запитването ви, ще отговори на всички въпроси, които имате и ще провери за нарушение на правилата.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.