Политика относно интелектуалната собственост

ActaUni е технологична платформа, която позволява на потребители от целия свят да създават и провеждат курсове чрез електронно обучение. Тъй като ActaUni е проектирана като отворена платформа, не можем да проверяваме курсовете за нарушаване на авторски права, нито да ги редактираме, нито да проверим законността на съдържанието. За нас обаче е много важно обучителите, които публикуват курсове в ActaUni, да зачитат правата на интелектуалната собственост на другите. Когато преподавателите публикуват курсове на нашата платформа, те гарантират, че имат необходимите правомощия или права да използват цялото съдържание, съдържащо се в техните курсове.

Дейности, които нарушават нашите политики или авторски права на трети страни, няма да бъдат допускани в платформата!

Настоящите насоки описват действията ни, в случай че собственици на съдържание подадат сигнал за нарушаване на авторски права или собственици на търговски марки твърдят, че са нарушени търговски марки, във връзка с курсове, публикувани на платформата ActaUni от трети страни.

Доклади за нарушаване на авторски права

Ако за дадено обучение, разработено от обучители, които не са ангажирани от Идеин ЕООД, получим жалба от собственик на съдържание, че в обучението е нарушен закона за авторското право, въпросният курс ще бъде премахнат от платформата, в съответствие с Правилата и условията за ползване и Правилата и условията за обучители.

Ще премахнем и всички курсове от обучители, които многократно са нарушавали закона за авторското право, т.е. за които платформата е получила повече от две законни и обосновани заявки за премахване на съдържание. Запазваме си правото да прекратим профила на обучител по всяко време, напр. когато публикува съдържание, което нарушава авторските права на трети страни.

Как да изпратим доклад

Ако искате да докладвате за обучение, публикувано в платформата и сте собственик (или представител на собственика) на правата върху съдържанието, което смятате, че обучението нарушава, моля, свържете се с нашия екип:

За България: office@idein.eu

За Белгия: carve@kuleuven.be

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.