Кои сме ние

„Иновативни практики за моделиране на работните процеси“ / Circadian Activities to Revitalize Vocational Energy

Проектът „Иновативни практики за моделиране на работните процеси“ се изпълнява в партньорство между организации от три различни държави.

Благодарение на подкрепата на ЕСФ, ОП РЧР и националното съфинансиране, ние успяхме детайлно да изследваме персоналните енергийни модели на работещи. Разработихме различни обучения по темата, обединени в „Работилница за моделиране на работните процеси“, много обучителни материали, тестове и упражнения, както и Наръчник за мениджъри човешки ресурси, които служителите и техните ръководители да използват в ежедневната си практика.

Защо тази тема е важна?

Хората имат различни хронотипи. Докато чучулигите са най-енергични сутринта, совите по това време все още се събуждат и са най-работоспособни следобед. В допълнение, почти всеки от нас изпитва така познатия следобеден спад в енергията си.
Предходни проучвания доказват, че някои задачи ни дават, а други – отнемат енергия, ето защо, за да бъдем ефективни и да се чувстваме добре на работа е добре да ги планираме съобразно персоналния си енергиен ритъм. Балансът работа/ личен живот, използването на технологиите, средата, в която работим или некачественият сън, също могат да ни накарат да се чувстваме изпразнени от енергия.

Чрез проекта ние предлагаме на хората и организациите идеи и решения, които да им помогнат по-добре да управляват енергията си. А обучителната ни платформа е на ваше разположение във всеки един момент, в който търсите отговор на конкретен проблем или пък просто искате да научите повече по тази тема.

Българският екип

  • Жечка Калинова – анализатор и обучител, основател и управител на Идеин ЕООД;
  • Десислава Пухлева – анализатор и обучител, прокурист на Идеин
  • Десислава Иванова – дизайнер и обучител, ръководител проекти в Идеин.

Финландският екип

  • Минна Маннико – ръководител проект
  • Д-р Марко Тансканен – Докторант
  • Д-р Сузане Кумпулайнен

В Белгия проектът се изпълнява от Католическия университет в Льовен (КУЛ) и IDEWE.

КУЛ е един от най-престижните университети в света, известен със своите иновативни изследвания и подходи (включен е в класацията на Ройтерс за иновативни университети). Разполага с експерти в областта на съня, психологията на работното място и благосъстоянието, както и поредица от успешно изпълнени международни проекти.

IDEWE е външна служба за превенция и защита на работното място. IDEWE подкрепя организациите в изграждането и прилагането на тяхната политика за благосъстояние. Седем области (безопасност на труда, здраве, психосоциални аспекти, ергономия, хигиена на труда, аранжиране/ преустройство/ организация на работните места и работната среда) са от основно значение за това. Като такъв тип служба, IDEWE има за цел да допринесе за физическата и психологическата цялост на гражданите и да предотврати увреждане на тяхната среда на живот и работа.

В България проектът се изпълнява от Идеин ЕООД, водеща българска консултантска компания с повече от 15 години опит в областта на управлението и изпълнението на проекти. Настоящият проект е свързан с една от основните области на експертиза на компанията, а именно прилагането на иновативни подходи на пазара на труда и работната сила в България. За повече информация, посетете интернет страницата ни www.idein.eu

Във Финландия проектът се изпълнява от Лаборатория „Активен живот“ – научноизследователска и развойна единица на Университета за приложни науки в Югоизточна Финландия (Xamk). Основната мисия на организацията е да се подобри здравето и благосъстоянието на хората чрез събиране на информация за ефективността на предоставяни услуги, провеждане на изследвания за развитие на съществуващи и нови услуги и прилагане на тези знания на практика. За повече информация посетете https://www.xamk.fi/en/rdi/active-life-lab/

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.