Algemene gebruiksvoorwaarden

Laatste wijziging: 06.11.2020

ActaUni is een trainingsplatform dat eigendom is van IDEIN EOOD.

Het is ontworpen voor individuele gebruikers, trainers, managers en personeelsdeskundigen. Elke gebruiker kan het gepubliceerde trainingsmateriaal gratis of tegen betaling gebruiken om zijn kennis en vaardigheden te vergroten. Iedereen kan auteurstrainingen maken en delen op het platform.

Het doel van deze gebruiksvoorwaarden is om uw veiligheid te waarborgen en de belangen van alle gebruikers te beschermen.

Als u zich bij onze trainers wilt aansluiten en uw eigen cursus wilt samenstellen, moet u de Voorwaarden voor trainers leren kennen en accepteren.

Alle details met betrekking tot de verwerking en opslag van persoonlijke gegevens van gebruikers worden gepresenteerd in het privacybeleid. Lees het alstublieft HIER.

Als u ActaUni gaat gebruiken om de kennis en vaardigheden van uw medewerkers te vergroten via ActaUni diensten voor bedrijven, neem dan contact met ons op via office@idein.eu.

1. Account aanmaken

Voor sommige functies van het platform moet u een geregistreerde gebruiker zijn. Bewaar uw inloggegevens op een veilige plaats nadat u zich heeft geregistreerd. U bent verantwoordelijk voor alle acties die door uw account worden ondernomen. Als u vermoedt dat iemand anders uw account gebruikt, laat het ons dan onmiddellijk weten:

Voor België: carve@kuleuven.be
Voor Bulgarije: office@idein.eu

Het aanmaken van een account is nodig voor sommige functionaliteiten van het platform, inclusief de aankoop van en deelname aan sommige cursussen, evenals voor het creëren van een nieuwe cursus. Bij het opzetten en bijwerken van uw account moet u nauwkeurige en volledige informatie verstrekken, inclusief een geldig e-mailadres.

U bent als enige verantwoordelijk voor uw account en alle acties die onder het account worden uitgevoerd, inclusief schade (aan ons of een andere partij) veroorzaakt door iemand die uw account gebruikt zonder uw toestemming. Wees voorzichtig, bewaar veilig en deel geen inloggegevens in uw account. Draag uw account niet over aan een andere persoon en gebruik het account van iemand anders niet. Idein EOOD zal zich niet mengen in geschillen tussen individuele gebruikers of trainers die gedeelde identificatiegegevens hebben om in te loggen op een account.

Een vergeten wachtwoord en / of herstel van de toegang tot een account zal alleen plaatsvinden na het verstrekken van voldoende informatie die het eigendom van een account aantoont.

Laat het ons onmiddellijk weten als u ontdekt dat iemand anders uw account zonder toestemming gebruikt en / of heeft gebruikt, of als u een andere inbreuk op de beveiliging vermoedt. Neem contact op met ons team via office@idein.eu.

Volgens onze Algemene voorwaarden voor trainers kan u worden gevraagd om uw identiteit te verifiëren voordat u een cursus indient voor publicatie in ActaUni. U kunt uw account op elk moment verwijderen door contact op te nemen met ons team via office@idein.eu.

2. Inschrijven voor een cursus en toegang voor het leven

Zodra u zich aanmeldt voor een cursus, krijgt u er levenslang toegang toe, tenzij we deze om juridische of andere redenen moeten deactiveren.

Volgens onze Algemene voorwaarden voor trainers, wanneer een trainer een cursus publiceert in ActaUni, geeft hij ActaUni het recht om deze cursus aan te bieden aan potentiële studenten, met alle daaruit voortvloeiende rechten om het trainingsmateriaal te gebruiken.

Als individuele gebruiker, ongeacht of u zich aanmeldt voor een betaalde of gratis cursus, krijgt u het recht om deze te gebruiken, maar niet het recht om deze door te verkopen, incl. en door uw accountgegevens te delen met een andere persoon of deze illegaal te downloaden en te delen op andere sites.

Als individuele gebruiker heb je het recht om het studiemateriaal alleen te openen en te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële, educatieve doeleinden, in overeenstemming met deze voorwaarden en alle voorwaarden of beperkingen die aan een bepaalde cursus zijn verbonden. U mag geen enkele training reproduceren, distribueren, verzenden, toewijzen, verkopen, uitzenden, verhuren, delen, uitlenen, wijzigen, aanpassen, bewerken, rechten overdragen of een training gebruiken, tenzij we u hier uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven, door schriftelijke toestemming, ondertekend door een gemachtigde vertegenwoordiger van Idein EOOD. Als u materialen wilt gebruiken die door ons team zijn ontwikkeld, neem dan contact met ons op via e-mail office@idein.eu.

Het recht om een cursus te gebruiken is voor het leven. We behouden het recht voor om de toegang op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken als we een cursus moeten deactiveren om redenen van juridische of andere aard, zoals een klacht over inbreuk op het auteursrecht of als we constateren dat deze in strijd is met ons Veiligheidsbeleid.

3. Betalingen en terugbetalingen van reeds gedane betalingen

Inschrijvingsgeld wordt betaald op een van de geldige manieren die op het platform worden aangeboden. Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met de training, zal Idein EOOD binnen 30 (dertig) werkdagen uw geld terugbetalen of, indien u dat wenst, u de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan een andere training (en) van dezelfde waarde.

3.1 Prijzen

De prijzen van de trainingen in ActaUni worden op het platform gepubliceerd. De kosten van door een trainer gepubliceerde training (cursus) worden bepaald volgens de vereisten van de Algemene voorwaarden voor trainers.

De prijs van een training voor individuele gebruikers is de prijs op het moment dat u de aankoop van de training voltooit (bij het registreren van de betaling).

3.2  Betalingen

U heeft de mogelijkheid om de kosten van een cursus op een van de volgende manieren te betalen:

  •  Met een debit- / creditcard
  • Via PayPal
  • Per bankoverschrijving – neem contact met ons op via office@idein.eu voor meer informatie.

Wanneer u een aankoop doet, gaat u ermee akkoord alleen een geldige en geautoriseerde betaalmethode te gebruiken. Als uw betaling niet is gelukt, maar u toch toegang krijgt tot de cursus waarvoor u zich heeft aangemeld, gaat u ermee akkoord om ons de relevante vergoedingen binnen 30 (dertig) dagen te betalen na het ontvangen van een notificatie van ons. We behouden ons het recht voor om toegang te weigeren tot een cursus waarvoor we de betreffende betaling niet hebben ontvangen.

3.3 Terugbetaling van gemaakte betalingen

Binnen 30 (dertig) dagen na betaling kunt u zonder reden restitutie aanvragen.

U kunt een restitutie aanvragen van een reeds betaald bedrag in de vorm van een lening voor andere cursussen die beschikbaar zijn via ons platform.

Verzoeken om restitutie na de periode van 30 dagen worden niet geaccepteerd. Als een cursus die je eerder hebt gekocht om juridische of andere redenen echter wordt gedeactiveerd, heb je na deze periode van 30 dagen nog steeds recht op restitutie.

Neem contact op met ons team via office@idein.eu om een terugbetaling aan te vragen.

4.Cursusinhoud en gedragsregels

U mag ActaUni alleen gebruiken voor doeleinden die niet in strijd zijn met wettelijke of andere voorschriften. U bent verantwoordelijk voor de inhoud die u op het platform plaatst. U dient rekening te houden met de opmerkingen, vragen, berichten, cursussen en alle andere inhoud die u op het platform plaatst met het vertrouwen en veiligheidsbeleid, de toepasselijke Belgische wetgeving en door de intellectuele eigendomsrechten van derden te respecteren. We kunnen uw account blokkeren in geval van herhaalde en / of ernstige overtredingen! Als u denkt dat iemand via ons platform inbreuk maakt op uw auteursrecht, laat het ons dan onmiddellijk weten.

U gebruikt het platform en voldoet uw gedrag daarin aan de toepasselijke Belgische wet- en regelgeving, evenals aan deze Voorwaarden.

Als je een individuele gebruiker bent, kan je op het platform vragen stellen aan de docenten van de cursussen waarvoor je bent ingeschreven en feedback over hen publiceren. Voor bepaalde cursussen kan de trainer u uitnodigen om inhoud in te dienen, zoals huiswerk of voltooide tests. Post of verstuur niets dat niet uw eigendom is.

Als u een trainer bent, kunt u cursussen op het platform maken en communiceren met cursisten die voor uw cursussen zijn ingeschreven. In beide gevallen moet u de wet naleven en de rechten van anderen respecteren: u mag geen cursus, vraag, antwoord, recensie of andere inhoud publiceren die in strijd is met de toepasselijke Belgische wet- en / of regelgeving. U bent als enige verantwoordelijk voor elke cursus, inhoud en actie op het platform en de implicaties ervan. Zorg ervoor dat u alle beperkingen op het auteursrecht en aanverwante rechten begrijpt die worden beschreven in Voorwaarden voor trainers voordat u een cursus in ActaUni plaatst.

Als we op de hoogte worden gebracht dat uw cursus of inhoud inbreuk maakt op de wet of de rechten van anderen (bijvoorbeeld als blijkt dat deze inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, het imago van andere deelnemers schaadt of een illegale activiteit wordt vastgesteld), als we constateren dat uw inhoud of gedrag in strijd is met de onze veiligheidsrichtlijnen of als we denken dat uw inhoud of gedrag illegaal, ongepast of onaanvaardbaar is (bijvoorbeeld als u zich voordoet als iemand anders), kunnen we uw inhoud van ons platform verwijderen. Ideain EOOD in het ActaUni-platform voldoet aan de wetten inzake auteursrechten en naburige rechten en de toepasselijke Belgische wetgeving.

Als een van onze trainers een cursus heeft gepaatst die inbreuk maakt op uw auteursrecht of handelsmerkrechten, laat het ons dan onmiddellijk weten door ons een e-mail te sturen naar office@idein.eu.

5. Rechten van Idein EOOD via ActaUni op de gepubliceerde inhoud

U behoudt het eigendom van de inhoud die u op ons platform plaatst, inclusief uw cursussen. We mogen deze inhoud met iedereen delen, incl. via de media, incl. om het te promoten via advertenties op andere websites.

De inhoud die u publiceert als leerling of trainer (inclusief cursussen) blijft van u. Door een cursus of andere inhoud te publiceren, geeft u Idein EOOD via ActaUni toestemming om deze opnieuw te gebruiken of te delen, maar u verliest het eigendom van de inhoud niet. Als u een trainer bent, zorg er dan voor dat u de richtlijnen begrijpt die worden beschreven in Regels en voorwaarden voor trainers.

Wanneer u inhoud, opmerkingen, vragen, feedback plaatst en wanneer u ons ideeën en suggesties voor nieuwe functies of verbeteringen stuurt, machtigt u ons om die inhoud te gebruiken en te delen, te verspreiden en te promoten op andere platforms en in andere media, en om wijzigingen aan te brengen of bewerkingen erin, als we dat nodig achten.

6. Verantwoordelijkheden bij gebruik ActaUni

Iedereen kan het ActaUni-platform gebruiken om cursussen te maken en te publiceren, en we stellen trainers en studenten in staat om te communiceren. Net als andere platforms waar mensen inhoud kunnen plaatsen en kunnen communiceren, kunnen er dingen misgaan, en in die zin gebruik je ActaUni op eigen risico.

Het werkmodel van het platform is zodanig dat we de cursussen niet beoordelen of bewerken en dat we de wettigheid van de inhoud van de cursus, gepubliceerd door een trainer buiten ons team, niet kunnen bepalen. Alle cursussen die door onze eigen en / of ingehuurde Idein EOOD-trainers zijn ontwikkeld, worden speciaal als zodanig gemarkeerd!

We oefenen geen redactionele controle uit over de cursussen die op het platform worden aangeboden door andere trainers buiten ons team en we garanderen op geen enkele manier de betrouwbaarheid, validiteit, nauwkeurigheid of waarachtigheid van de informatie. Als u zich inschrijft voor een dergelijke cursus, accepteert en gebruikt u alle informatie die door een trainer wordt verstrekt op eigen risico.

Dit geldt ook voor alle cursussen die te maken hebben met gezondheid, welzijn en bewegen. Je beoordeelt de inherente risico’s voor je lichamelijke en geestelijke gezondheid en neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de keuzes die je maakt voor, tijdens en na je inschrijving voor zo’n cursus.

Als u rechtstreeks contact opneemt met uw trainer, moet u voorzichtig zijn met het soort persoonlijke informatie dat u verstrekt. Hoewel we de soorten informatie beperken die trainers mogelijk van leerlingen nodig hebben, hebben we geen controle over wat leerlingen en docenten doen met de informatie die ze van andere gebruikers van het platform ontvangen. Deel voor uw eigen veiligheid uw e-mail of andere persoonlijke informatie niet!

We huren geen externe trainers in die ons platform gebruiken om hun eigen trainingen te publiceren, noch zijn we verantwoordelijk voor enige interactie tussen hen en de leerlingen. We zijn ook niet verantwoordelijk voor geschillen, claims, verliezen, verwondingen (inclusief emotionele) of schade van welke aard dan ook die kunnen ontstaan als gevolg van de relatie tussen leerlingen en trainers.

Wanneer u het platform gebruikt, ziet u links naar andere sites die wij niet bezitten of beheren. Idein EOOD is niet verantwoordelijk voor inhoud van sites van derden, inclusief het verzamelen van informatie over u door hen. Lees hun privacybeleid en voorwaarden zorgvuldig door.

7. Andere voorwaarden

Deze voorwaarden zijn dezelfde als elk ander contract en bevatten belangrijke juridische clausules die ons beschermen tegen talloze situaties die kunnen voorkomen. Ze verduidelijken ook de juridische relatie tussen ons en u.

7.1. Bindende overeenkomst

Door u te registreren, toegang te krijgen tot of gebruik te maken van het platform, gaat u een juridisch bindend contract met ons aan. In het geval dat u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u zich niet te registreren, in te loggen of anderszins gebruik te maken van ons platform.

Als u zich registreert als trainer die deze voorwaarden accepteert en onze services gebruikt namens een bedrijf, organisatie of andere juridische entiteit, verklaart en garandeert u dat u daartoe bevoegd bent.

Elke versie van deze voorwaarden in een andere taal dan Bulgaars / Vlaams is bedoeld voor het gemak en u begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Bulgaarse / Vlaamse taal zal prevaleren in geval van een conflict.

Deze algemene voorwaarden (inclusief alle overeenkomsten en beleidsregels die daarmee verband houden) vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons (inclusief algemene voorwaarden voor trainers).

7.2 Disclaimer

Het kan gebeuren dat het platform niet werkt vanwege gepland onderhoud of omdat iets gerelateerd aan de site niet werkt. Het kan ook gebeuren dat een van de trainers die een cursus op het platform plaatste er misleidende uitspraken over deed. Er kan zich een situatie voordoen waarin we een beveiligingsprobleem zullen tegenkomen. Dit zijn slechts voorbeelden.

U gaat ermee akkoord dat u geen actie tegen ons zult ondernemen in deze gevallen waarin zaken buiten onze macht liggen of van technische aard zijn buiten onze macht.

We kunnen op elk moment besluiten om te stoppen met het aanbieden van bepaalde functies van het platform zonder de nodige uitleg. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade als gevolg van dergelijke onderbrekingen of het ontbreken van bepaalde functionaliteit.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen of fouten veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze controle, zoals oorlogsverklaring, terroristische aanslagen of sabotage; natuurramp; onderbrekingen in elektriciteit, internet of telecommunicatie; of overheidsbeperkingen.

7.3 Beperking van aansprakelijkheid

U accepteert volledig op eigen risico de mogelijkheid van schade of verlies als gevolg van uw deelname aan trainingen die op ons platform worden gepubliceerd door trainers buiten ons team, incl. en in dergelijke gevallen geen schadevergoeding van ons te vragen. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een yogales en geblesseerd raakt.

7.4 Toepasselijk recht en jurisdictie

Waar in deze algemene voorwaarden “ActaUni” wordt vermeld, verwijst dit naar het eigendom van IDEIN EOOD, waarmee u een contract afsluit.

Als u een leerling bent die in Bulgarije is gevestigd of als u toegang heeft tot ons platform als trainer, wordt uw relatie met IDEIN EOOD beheerst door de toepasselijke wetgeving van Bulgarije en deze gebruiksvoorwaarden.

Als u een leerling bent uit België, wordt uw relatie beheerst door de toepasselijke wetgeving van België en deze gebruiksvoorwaarden.

Als je een leerling bent van buiten Bulgarije of België of als je toegang hebt tot ons platform als trainer, ga je een contract aan met IDEIN EOOD en deze relaties worden beheerst door de toepasselijke wetgeving van Bulgarije en deze Voorwaarden.

7.5 Juridische acties en kennisgevingen

Geen enkele actie, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden, mag door een van beide partijen worden ingesteld meer dan één (1) jaar nadat de oorzaak van de actie zich voordoet, tenzij een dergelijke beperking niet wettelijk kan worden opgelegd.

Elke kennisgeving of andere communicatie die wordt gedaan, moet schriftelijk en per e-mail worden verzonden (van onze kant naar het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld en van uw kant naar office@idein.eu).

7.6 Betrekkingen tussen partijen

Beide partijen komen overeen dat er geen andere joint venture, partnerschap, dienstverband, contractant of andere bindende relatie tussen ons is dan die uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden.

8. Update over deze voorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze Algemene voorwaarden periodiek bij te werken om opkomende nieuwe realiteiten weer te geven, zoals nieuwe functionaliteit en / of service.

Idein EOOD behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen. In het geval van een substantiële wijziging, wordt u hiervan op de hoogte gebracht via een e-mailbericht dat wordt verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven in uw account, of via een bericht dat op een prominente plaats op het platform wordt geplaatst.

De wijzigingen treden in werking op de dag van publicatie, tenzij anders vermeld.

Als u het platform gebruikt nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, betekent dit dat u ermee instemt en ze accepteert. De bijgewerkte gebruiksvoorwaarden vervangen alle voorgaande.

9. Hoe contacteer je ons

De beste manier om contact met ons op te nemen is via ons team:

Voor Bulgaars team: office@idein.eu

Voor Belgisch team: carve@kuleuven.be

We ontvangen graag uw vragen of feedback over het platform.

Bedankt voor het starten van je kennisreis bij ons!

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.