Algemene voorwaarden voor trainers van derden

Deze algemene voorwaarden zijn bijgewerkt op 06.11.2020.

Door deze Algemene Voorwaarden, die een verplicht onderdeel vormen van uw registratie als trainer op het ActaUni-platform, te accepteren, gaat u ermee akkoord zich hieraan te houden.

Deze regels bevatten details over de rechten, plichten en het gedrag van externe trainers op het ActaUni-platform en maken integraal deel uit van onze Algemene voorwaarden om het platform te gebruiken.

Trainers die rechtstreeks door Idein EOOD als eigenaar van het ActaUni-platform worden ingeschakeld, sluiten individuele contracten af waarin hun rechten, plichten en gedrag in het platform zijn geregeld. De door hen ontwikkelde trainingen zijn nauwkeurig en duidelijk aangegeven in het platform. Als u materialen wilt gebruiken die door ons team zijn ontwikkeld, neem dan contact met ons op via e-mail office@idein.eu.

Als externe trainer zijn deze regels het contract dat u aangaat met Idein EOOD.

 1. Verplichtingen van de trainers

Als trainer ben je verantwoordelijk voor alle inhoud die je publiceert, inclusief maar niet beperkt tot cursussen, lessen, quizzen, oefeningen, oefentoetsen, opdrachten, materialen, antwoorden, inhoud van de cursuslandingspagina en communicatie (“Gepubliceerde inhoud”).

U garandeert en bevestigt het volgende:

 • De accountinformatie die u opgeeft, is nauwkeurig en up-to-date.
 • U bent de eigenaar van de gepubliceerde inhoud of u beschikt over alle benodigde licenties, rechten, toestemmingen en autorisaties om deze inhoud te publiceren en respectievelijk om Idein EOOD te machtigen om deze te gebruiken in overeenstemming met deze en Algemene Voorwaarden.
 • De inhoud die u indient, maakt op geen enkele manier inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden.
 • U beschikt over de nodige kwalificaties en gespecialiseerde kennis om de training die u publiceert te verzorgen.
 • Je garandeert dat de kwaliteit van je opleiding voldoet aan de normen op het relevante kennisgebied, alsook aan de normen voor onderwijsdiensten in het algemeen.

U garandeert ook dat:

 • U zult geen ongepaste, aanstootgevende, racistische, opruiende, seksistische, pornografische, valse, misleidende, onnauwkeurige, inbreukmakende, lasterlijke of denigrerende inhoud of informatie publiceren.
 • U zult geen ongevraagde of ongeoorloofde advertenties, promotiemateriaal, ongevraagde of spamberichten of andere verzoeken (commercieel of anderszins) publiceren of verzenden als onderdeel van de training die via het platform aan gebruikers wordt gegeven.
 • U gebruikt het Platform alleen om training te geven, kennis te upgraden en uw leerlingen les te geven.
 • U zult geen enkele activiteit op het platform uitoefenen die zou kunnen leiden tot betaling van licenties of vergoedingen door Idein EOOD aan derden, zoals vergoeding voor openbare uitvoering van muziekwerken of geluidsopnamen.
 • U mag zich niet voordoen als iemand anders of ongeautoriseerd toegang krijgen tot het account van iemand anders.
 • U mag andere trainers op geen enkele manier storen, hinderen of verhinderen hun training te geven.
 1. Recht om het trainingsmateriaal van Idein EOOD te gebruiken.

U verleent Idein EOOD het recht, zoals uiteengezet in de gebruiksvoorwaarden, om de inhoud die u publiceert aan te bieden, te verkopen en te gebruiken om deze beschikbaar te maken voor de deelnemers. Dit omvat het recht om ondertitels toe te voegen of technische aanpassingen aan de inhoud aan te brengen om de toegankelijkheid voor iedereen te garanderen, bijv. vergroot lettertype, geluid, enz.

U hebt het recht, tenzij anders overeengekomen, om de door u gepubliceerde training op elk moment geheel of gedeeltelijk van ons platform te verwijderen. Alle rechten die aan leerlingen zijn verleend voorafgaand aan de verwijdering van gepubliceerde inhoud, blijven bestaan in overeenstemming met de algemene voorwaarden, inclusief levenslange toegang.

We mogen de door u gepubliceerde inhoud geheel of gedeeltelijk gebruiken om de kwaliteit van de ontwikkelde materialen te controleren, maar ook voor demonstraties, marketing- en reclamecampagnes, enz.

 1. Vertrouwen en veiligheid

3.1 Vertrouwen en veiligheidsbeleid

ActaUni publiceert geen cursussen in sommige vakgebieden. Het onderwerp kan worden uitgesloten vanwege bezorgdheid dat het als schadelijk of beledigend wordt beschouwd voor leerlingen, of omdat het anderszins in strijd is met de waarden en de geest van ActaUni.

Verboden onderwerpen

Seksualiteit

Het is verboden om pornografische inhoud te publiceren – rechtstreeks of standaard. Onderwerpen met betrekking tot reproductieve gezondheid en intieme relaties mogen geen elementen van openlijke of verborgen pornografie bevatten.

Voorbeelden van wat niet mag:

 • Instructies voor verleiding en / of seksuele technieken
 • Bespreking van seksspeeltjes

Voorbeelden van wat is toegestaan:

 • Cursussen over veilige seks
 • Psychologie van seksuele communicatie

Naaktheid en kledij

Naaktheid is alleen toegestaan als het een essentieel onderdeel van de opleiding is, zoals in een artistieke, medische of academische context. Kleding moet geschikt zijn voor het vakgebied van de studie, zonder onnodige nadruk op blootgestelde delen van het lichaam.

Het volgende is bijvoorbeeld toegestaan:

 • Fine art en bodypainting
 • Anatomische illustraties
 • Medische beelden of demonstraties

Bijeenkomsten en relaties

Inhoud met het oog op aantrekking, flirten, verkering enz. is niet toegestaan.

Wat is toegestaan:

 • Huwelijkstherapie
 • Algemene discussies over intimiteit in cursussen gericht op het versterken van partnerschappen

Voorbeelden van wat niet mag:

 • Genderstereotypen en genderrollen

Wapeninstructies

Inhoud die instructies geeft voor het vervaardigen, hanteren of gebruiken van vuurwapens of luchtaangedreven wapens is niet toegestaan.

Voorbeelden van wat toegstaan is:

 • Hoe een aanvaller te ontwapenen

Geweld en lichamelijk letsel

Gevaarlijke activiteiten of gedragingen die de gezondheid kunnen schaden of letsel kunnen veroorzaken, zijn niet toegestaan. Aanzetten tot geweld, in al zijn vormen, is absoluut onaanvaardbaar.

Voorbeelden van wat niet mag:

 • Zelf pijniging
 • Drugsmisbruik
 • Ongezonde methoden voor gewichtscontrole
 • Extreme lichaamsaanpassingen
 • Cursussen over technieken die agressie aanmoedigen

Voorbeelden van wat is toegestaan:

 • Martial arts cursussen
 • Herstelprogramma’s voor verschillende soorten verslavingen

Discriminerende taal of ideeën

Inhoud of gedrag dat discriminerende attitudes bevordert op basis van groepskenmerken zoals ras, religie, nationaliteit, handicap, genderidentiteit, geslacht of seksuele geaardheid, is ten strengste verboden op het platform.

Illegale of onethische activiteiten

De inhoud moet voldoen aan de toepasselijke nationale wetgeving. Activiteiten die in veel rechtsgebieden illegaal zijn, kunnen ook verboden zijn, zelfs als ze zijn toegestaan in het land van verblijf van de consument.

Voorbeelden van wat niet mag:

 • Instructies voor toegang tot kraaksoftware
 • Instructies voor alle vormen van intimidatie

Wat is toegestaan:

 • Instructies voor het vinden van een voucher / coupon

Verkeerde informatie en misleidende inhoud

Instructies die opzettelijk misleidend zijn of die ideeën bevorderen die in strijd zijn met die van de wetenschappelijke, medische of academische gemeenschap, mogen niet worden gepubliceerd.

Niet toegestaan, bijv .:

 • Training / theorieën die leiden tot aarzeling over de voordelen van vaccins

Inappropriate or otherwise sensitive topics or language

Ons team controleert niet alleen het type onderwerp dat wordt besproken, maar ook de manier waarop het wordt gepresenteerd. Zorg er bij het geven van instructie in een gevoelig gebied voor dat al het bijbehorende trainingsmateriaal op de juiste manier betrekking heeft op het onderwerp. Vermijd taalgebruik en afbeeldingen die op enigerlei wijze opruiend, aanstootgevend of ongevoelig zijn.

We behouden ons het recht voor om cursussen te annuleren, betalingen op te schorten en / of trainers te blokkeren zonder voorafgaande kennisgeving in de volgende gevallen:

 • Het niet naleven van ons beleid en onze voorwaarden (waaronder de Algemene Voorwaarden) door de trainer of als de inhoud van de training hier niet aan voldoet;
 • Slecht trainingsmateriaal (onleesbare teksten, slechte kwaliteit van videomateriaal, etc.) of negatieve feedback van de cursisten over de cursus;
 • Gedrag van een trainer dat het gezag van Idein EOOD en ActaUni ondermijnt en kan leiden tot publieke in diskrediet brengen, betrokkenheid bij een schandaal, etc.

3.2 Relaties met andere gebruikers

Als trainer heb je geen directe contractuele relatie met de cursisten, dus de enige informatie die je over hen ontvangt, is die via het Platform. U stemt ermee in de aan u verstrekte gegevens uitsluitend te gebruiken voor uw ActaUni-training en u garandeert dat u geen aanvullende persoonlijke gegevens zult opvragen of persoonlijke gegevens van deelnemers niet opslaat buiten het platform.

U gaat ermee akkoord dat Idein EOOD niet aansprakelijk is voor enige aansprakelijkheid en zal worden vrijgesteld van alle claims of acties die voortvloeien uit uw gebruik van de persoonlijke gegevens van de deelnemers.

 1. Prijsinformatie

Wanneer u een cursus publiceert, kunt u de prijs bepalen die u wilt dat studenten betalen om er aan deel te nemen.

U hebt ook het recht om trainingen te publiceren, die gratis worden verstrekt.

 1. Betalingen

5.1 Gedeelde inkomsten

Als een trainee je cursus koopt, berekenen we het brutobedrag van de verkoop als het werkelijke bedrag dat Idein EOOD heeft ontvangen. Van dit bedrag trekken we alle transactiekosten en 3% administratie- en verwerkingskosten af ​​en dit is het nettobedrag van de opbrengst van één deelnemer.

Uw aandeel in de vergoeding die wordt betaald door een stagiair die zich heeft aangemeld voor uw training, is 70% van het nettobedrag dat voor uw cursus moet worden betaald, minus eventuele aftrekposten, zoals een terugbetaling per stagiair.

In het geval dat Idein EOOD besluit dit percentage te wijzigen, wordt u uiterlijk 30 dagen voordat de wijziging van kracht wordt op een gepaste manier, zoals een e-mailbericht of post op een prominente plaats op het platform, op de hoogte gesteld.

Alle betalingen aan de trainers worden gedaan door Idein EOOD in BGN als de trainer in Bulgarije is en in EUR voor trainers buiten Bulgarije, ongeacht de valuta waarin de verkoop is gedaan. Wij vergoeden transactieverwerkingskosten, met uitzondering van valutawissel- en bankoverschrijvingskosten.

Elke trainer ontvangt een verkooprapport, waarop duidelijk de verkoopprijs in lokale valuta en het verkoopbedrag, na omrekening in euro’s, staat vermeld.

5.2 Ontvangst van betalingen

U moet een PayPal-rekening hebben en ons het juiste e-mailadres verstrekken dat aan uw rekening is gekoppeld, zodat wij een tijdige betaling of een bankrekening kunnen uitvoeren.

Betalingen worden gedaan binnen 45 dagen na betaling van de betreffende cursus.

Als trainer ben je zelf verantwoordelijk of je het recht hebt om betalingen te ontvangen van een Bulgaars bedrijf.

We behouden ons het recht voor om geen betalingen te doen in geval van bewezen fraude, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere inbreuken op de toepasselijke wetgeving.

De trainer is volledig verantwoordelijk voor het betalen van de verschuldigde belastingen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving van het land waarin hij woont.

5.3 Restitutie

Je gaat ermee akkoord dat leerlingen recht hebben op restitutie van het betaalde collegegeld, zoals uiteengezet in de gebruiksvoorwaarden. Trainers ontvangen geen betalingen voor transacties die worden terugbetaald volgens de gebruiksvoorwaarden.

Als de trainee om terugbetaling vraagt nadat we de relevante betaling aan u hebben gedaan, behouden we ons het recht voor (1) om het bedrag van de terugbetaling in mindering te brengen op de volgende betaling die aan u moet worden gedaan, of (2) als we niets verschuldigd zijn u aanvullende betalingen, of als de bedragen van de betalingen niet voldoende zijn om de terugbetalingen te dekken, het recht om u te vragen alle bedragen te betalen die zijn terugbetaald aan de stagiairs in uw cursussen.

 1. Account sluiten

Als je je account als trainer wilt verwijderen, neem dan contact op met een beheerder via e-mail: office@idein.eu

Alle betalingen die aan u verschuldigd zijn tot het moment dat uw account wordt verwijderd, zullen binnen een redelijke termijn aan u worden uitbetaald als aan alle verplichtingen is voldaan.

Houd er rekening mee dat volgens onze clausule voor levenslange toegang voor ingeschreven cursussen, studenten er toegang toe moeten blijven houden, zelfs nadat u uw account heeft gesloten.

U gaat ermee akkoord dat studenten die zich eerder voor uw cursussen hebben ingeschreven, toegang blijven houden tot uw naam en gepubliceerde inhoud, zelfs nadat uw account is verwijderd.

 1. Overige wettelijke bepalingen

7.1 Updates

We kunnen deze Algemene Voorwaarden periodiek bijwerken om verschillende redenen, waaronder en wanneer we nieuwe functies toevoegen.

Idein EOOD behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen. In het geval van een wijziging, wordt u hiervan op de hoogte gebracht via een e-mailbericht dat wordt verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven in uw account, of via een bericht dat op een prominente plaats op het platform wordt geplaatst. De wijzigingen treden in werking op de dag van publicatie, tenzij anders vermeld.

Als u het platform blijft gebruiken nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden, betekent dit dat u de wijzigingen accepteert.

Alle bijgewerkte Algemene voorwaarden vervangen de vorige.

7.2 Vertalingen

Alle vertalingen buiten het Bulgaars / Vlaams op deze voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak. U gaat ermee akkoord dat de Belgische versie van de Voorwaarden voor Trainers prevaleert in elk mogelijk conflict.

7.3 De relatie tussen ons

U en wij komen overeen dat er geen joint venture, partnerschap, dienstverband of contractant-contractantrelatie tussen ons is.

 1. Contact

De beste manier om ons te contacteren, is via email: office@idein.eu

We ontvangen graag uw vragen of feedback over het platform!

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.