Hoe kies ik mijn shift?

Planningstool

Er zijn verschillende technologieën die je helpen een gedeelde planning op te maken met verschillende teamleden, shiftmedewerkers, … Doormiddel van een planningstool kun je zelf shiften kiezen waardoor je een eigen rotatiesysteem creëert. Wanneer iemand bijvoorbeeld onverwachts niet kan werken, kan hij/zij dit op de planningstool zetten zodat collega’s met elkaar van shift kunnen wisselen. ZoomShift is een voorbeeld van zo’n technologie. 


Let op:

  • Wanneer er specifieke vaardigheden nodig zijn voor bepaalde shifts, train je best jouw werknemers zodanig dat zij deze shift kunnen overnemen of zorg ervoor dat werknemers deze shiften niet overnemen wanneer ze niet beschikken over de specifieke vaardigheden. Je kan hier ook speciale kanalen voor maken waarbij je subgroepen met specifieke vaardigheden vormt.
  • Beslis of managers shiftwissels op voorhand moeten goedkeuren.
  • Stel duidelijke richtlijnen op voor goedkeuringen zodat iedereen weet wanneer een shiftwissel is afgerond. Zorg ervoor dat jouw shiftmedewerkers weten dat ze nog steeds verantwoordelijk zijn voor hun shift als deze niet is overgenomen door iemand anders. 
  • Maak jouw medewerkers bewust dat de app/website niet dient voor het wisselen van shiften om op deze manier meer vrijetijd te krijgen. Ook dient het niet voor hun ‘beschikbaarheden’ te wijzigen omdat ze bijvoorbeeld op dinsdag altijd naar school moeten.
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.