Het project

Circadian Activities to Revitalize Vocational Energy

CARVE staat voor Circadian Activities to Revitalize Vocational Energy en is het resultaat van een samenwerking tussen verschillende partners in drie verschillende landen.

Dankzij de ondersteuning van het Europees Sociaal Fonds hebben we inzicht binnen de energiepatronen van individuele werknemers kunnen verzamelen. Op basis van de onderzoeksresultaten zijn e-learnings/workshops ontworpen, alsook trainingsmaterialen en een HR-leidraad om organisaties en hun werknemers binnen dit domein te helpen.

Waarom CARVE?

Niet elke werknemer heeft hetzelfde chronotype. Een chronotype is gebaseerd op de energie en slaapcyclus. Dit houdt in dat ochtendmensen hun energiepieken bereiken in de voormiddag, terwijl avondmensen op datzelfde moment nog wakker worden en vervolgens hun piek in de namiddag bereiken. Bovendien ervaren heel wat mensen de fameuze namiddagdip. Voorgaand onderzoek heeft aangewezen dat sommige taken energie geven dan wel nemen en daarom het beste uitgevoerd worden op deze energiepieken of dips. Dit met als doel jou meer efficiënt aan het werk te helpen en om meer energie op het einde van de werkdag over te houden. Ook kan jouw werk-privé balans, jouw technologiegebruik, slechte jobinhoud of slaapkwaliteit een bron van uitputting voor je zijn.

Met dit project willen wij individuen en organisaties tools aanbieden om hen in hun energiemanagement te helpen alsook nieuwe elektronische hulpmiddelen die hen hierbij ondersteunen.

Belgisch team

  • Dr. Jana Deprez – postdoctoral researcher – KU Leuven
  • Dr. Wouter Robijn – postdoctoral researcher – KU Leuven
  • Dr. Ellen Delvaux – onderzoeker – IDEWE

Bulgaarse team

  • Zhechka Kalinova – analist en trainer, oprichter en manager van Idein Ltd
  • Desislava Puhleva-Calinescu – analist en trainer, wettelijke vertegenwoordiger van Idein
  • Desislava Ivanova – ontwerpen en trainer, projectmanager van Idein

Finse team working in Active Life Lab, Xamk, Mikkeli

  • Minna Männikkö – Project Manager
  • Marko Tanskanen – RDI Specialist
  • Susanne Kumpulainen – RDI Specialist

In België wordt het project gedragen door de KU Leuven en IDEWE.


KU Leuven
is een wereldwijd erkende universiteit die de reputatie draagt van zijnde innovatief (Reuters innovatieve universiteitenlijst). Het omvat experten binnen de werkvelden van onder andere slaap, arbeidspsychologie, en welzijn en heeft in het verleden reeds veel internationale projecten succesvol volbracht.

IDEWE is een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk. IDEWE ondersteunt organisaties bij het ontwerpen en uitvoeren van een welzijnsbeleid. De zeven welzijnsdomeinen uit de welzijnswet (arbeidsveiligheid, gezondheid, psychosociale aspecten, ergonomie, arbeidshygiëne, verfraaiing van de werkplaatsen en milieu) staan hierbij centraal. Op deze manier wenst IDEWE bij te dragen aan de fysieke en psychische integriteit van de burger en schade aan diens leef- en werkomgeving te voorkomen.

In Bulgarije zit het project ingebed in Idein Ltd., een toonaangevend Bulgaars adviserend bedrijf met meer dan 15 jaar ervaring binnen het veld van projectmanagement en -implementatie. Het project is gerelateerd aan één van de kerngebieden van hun expertise, voornamelijk de applicatie van innovatieve aanpakken voor de arbeidsmarkt en het personeelsbestand in Bulgarije. Voor meer informatie, surf dan naar www.idein.eu.

In Finland zit het project mee geïmplementeerd in het Active Life Lab, een onderzoeks- en ontwikkelingseenheid van de Zuid-Oosterse universiteit toegepaste wetenschappen (Xamk), dat werkt in de premissen van het Saimaa stadium, sinds 2018 in Mikkeli. Active Life Lab draagt bij door systematische informatie over de effectiviteit van welzijnsdiensten te verzamelen, door scherp onderzoek te voeren om diensten te ontwikkelen, en door deze kennis in de praktijk met de partners toe te passen. Voor meer informatie, surf naar https://www.xamk.fi/en/rdi/active-life-lab/

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.