HR Handleiding

INLEIDING

Fijn dat jullie de weg naar deze gids gevonden hebben. Deze gids zal jouw organisatie op weg helpen om werk te maken van energie op het werk.

2. STRUCTUREN OPZETTEN

In deze stap zal je structuren moeten opzetten om werk te maken van energie op het werk. Je kan hiervoor een nieuwe werkgroep opzetten (en deze een catchy naam geven, zoals de “Energizers”)…

5. ACTIES UITVOEREN

Het is belangrijk om het niet enkel bij woorden te houden, maar ook tot actie over te gaan. Communicatie is hierbij een sleutelwoord: vertel werknemers uitvoerig over waarom bepaalde acties gekozen zijn en op welke manier ze in de organisatie geïmplementeerd zullen worden.

HOE MOET JE BEGINNEN?

In wat volgt beschrijven we in het kort wat de verschillende tussenstops van de reisweg inhouden. Wil je er vervolgens meer over weten?

3. ANALYSEREN

Het doel van deze stap is om de huidige situatie van de organisatie in kaart te brengen. Wat doet de organisatie reeds op het vlak van energie op het werk? Welke noden zijn nog onvervuld?

6. EVALUEREN

Om te weten of de acties hun gewenste doel bereikten, is het nodig om ze te evalueren. Deze evaluatie kan verschillende vormen aannemen. Een vorm van evaluatie kan erin bestaan om na te gaan of de aangereikte acties gebruikt worden. Welke factoren faciliteren of belemmeren het gebruik?

1. DRAAGVLAK CREËREN

Het is belangrijk dat verschillende belanghebbenden binnen jouw organisatie overtuigd zijn van het belang van het werken aan energie op het werk.

4. STRATEGIE EN ACTIEPLAN OPSTELLEN

In deze stap wordt alle verzamelde informatie bij elkaar gebracht en wordt op basis hiervan een prioriteitenlijst opgesteld.

7. BIJSTUREN EN VERANKEREN

Na de evaluatie zijn er twee mogelijke paden. Wanneer de acties succesvol zijn, kunnen ze best geïntegreerd worden in de bestaande structuren om ze vast te houden. Wanneer de acties niet succesvol zijn, kan bekeken op welke manieren ze kunnen bijgestuurd worden om wel succesvol te worden.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.