5. ACTIES UITVOEREN

INHOUDSOPGAVE

Wanneer je van start gaat met het uitvoeren van de acties, zijn tijd en communicatie belangrijke bronnen.

  • Tijd voor de werkgroep om de acties op een goede manier te communiceren en implementeren
  • Tijd voor de acties om in te werken op de organisatie en haar werknemers
  • Voldoende communicatie op verschillende tijdstippen en via verschillende kanalen om goed te informeren en om het thema levend te houden

Acties kunnen betrekking hebben op verschillende niveaus in de organisatie.

  • Op individueel niveau
  • Op teamniveau
  • Op organisatieniveau

Probeer op elk niveau acties te realiseren.

  • Probeer de acties zoveel mogelijk te integreren in het ruimere beleid rond welzijn en gezondheid op het werk. De acties zijn dan bouwblokken die het reeds bestaande beleid verder kunnen versterken.
  • Probeer de acties zoveel mogelijk af te stemmen op individuele noden van werknemers en laat hier in de mate van het mogelijke flexibiliteit in toe. Hoe beter de acties afgestemd zijn op individuele noden van werknemers, hoe beter ze ook zullen inwerken op werknemers. Communiceer hierover op een duidelijke en open manier. Immers, goede afspraken maken goede vrienden.

Acties kunnen bewustmaken en informeren via bijvoorbeeld psycho-educatie. Maar acties kunnen ook aanzetten tot verandering. Deze verandering kan plaatsvinden op het niveau van het individu (gedragsverandering), maar ook op het niveau van de organisatie (cultuurverandering). Probeer te streven naar een duurzame verandering op alle niveaus van de organisatie.

Acties kunnen betrekking hebben op (een combinatie van) verschillende soorten energie. In de fiches van de verschillende soorten energie (fysieke energie, mentale energie, emotionele energie en spirituele energie) kan je inspiratie terugvinden voor mogelijke acties (zie Praktijkgids deel 2: Fiches soorten energie op het werk).

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.