3. ANALYSEREN

INVOERING

Vooraleer van start te gaan met het verzamelen en analyseren van data bij werknemers, is het belangrijk om ook stil te staan bij de doelen van de organisatie: Wat willen we bereiken?
Hoe kan je dit doen?
• Bestudeer de visie, missie en strategie van de organisatie (als deze bestaan natuurlijk). Deze documenten zeggen iets over de kernwaarden van de organisatie.
• Maak de waardenoefening voor de organisatie:
o Waar staan we voor?
o Wat vinden we belangrijk?
o Wat zijn onze prioriteiten?
Gebruik hiervoor Appendix 4: Waardenoefening

Nu de waarden van de organisatie bekend zijn, is het belangrijk om de doelen en ambities van de organisatie met betrekking tot energie op het werk helder te krijgen. Dit kan aan de hand van een MTP, of een Massive Transformative Purpose. Vertaald betekent dit een groot, ambitieus en transformerend doel. Aan de hand van WAAROM, HOE en WAT-vragen kom je bij de MTP van jouw organisatie. Gebruik hiervoor Appendix 5: Massive Transformative Purpose.

Of maak gebruik van de techniek van “question storming” om de doelen en ambities van jouw organisatie sterk scherp te stellen. Meer informatie vind je hierover terug in Appendix 6: Question storming.

Nu de doelen, waarden en ambities bekend zijn, kan je richting geven aan de dataverzameling. Eerst kan je hierbij nagaan wat er reeds is. Dit kan aan de hand van Appendix 7: Inventarisatie acties rond energie die je helpt bij het inventariseren van reeds bestaande initiatieven rond energie op het werk.
Vervolgens kan je bij werknemers zelf gaan vragen naar hun noden met betrekking tot energie op het werk.

Hoe kan je de noden van werknemers bevragen op vlak van energie op het werk?
• Betrek alle (groepen van) werknemers
• Communiceer duidelijk het doel van de nodenbevraging en de volgende stappen
• Kies de juiste methode (zie hieronder)
• Bewaak de vertrouwelijkheid van de gegevens

In kleinere organisaties is een kwalitatieve methode vaak meer aangewezen dan een kwantitatieve methode.

In Appendix 8: Nodenanalyse vind je enkele tips terug over welke methode te kiezen en hoe toe te passen:
1. Interviews, focusgroepen en open vragen
2. Cultural probes
3. Vragenlijstonderzoek

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.