7. BIJSTUREN EN VERANKEREN

INHOUDSOPGAVE

Niet alle acties zullen even succesvol zijn en dat is normaal. Het is dan belangrijk om niet bij de pakken te blijven zitten en te onderzoeken op welke manier je zou kunnen bijsturen.

  • Ga na welke belemmerende factoren meespeelden in het niet slagen van de acties. Bekijk of en hoe je de drempels kunt wegnemen.
  • Bijvoorbeeld, wanneer werknemers aangeven geen tijd te hebben om aan de slag te gaan met de acties, communiceer het belang ervan en dat dit tijdens de werkuren mag gebeuren. Communiceer dat een (tijds)investering op korte termijn winst kan opleveren op de langere termijn.
  • Bijvoorbeeld, wanneer zich niet veilig voelen om met de acties aan de slag te gaan omdat het tegen de ervaren normen ingaat, kan dit tegengegaan worden door rolmodellen zoals leidinggevenden met de acties aan de slag te laten gaan en hun ervaringen hiermee te laten delen.
  • Laat werknemers zeker ook zelf suggesties doen om verbeteringen aan te brengen in de acties. Op deze manier sluit het beter aan bij hun noden.

Wat fijn dat deze acties succes hebben binnen de organisatie. Vergeet dit succes niet te vieren, want ook dat geeft energie.

Denk vervolgens na over hoe je de acties levend kan houden binnen jouw organisatie.

  • Blijf regelmatig communiceren over de acties. Maak hierbij bijvoorbeeld de link met themadagen of weken zoals de “World Sleep Day”, de “Move Week” of de “European Mental Health Week”. Of maak organisatiebrede challenges aan waarbij teams of afdelingen het tegen elkaar opnemen.
  • Maak de link met het bredere beleid rond welzijn binnen de organisatie. Bijvoorbeeld, neem de acties mee op in het onthaalbeleid van nieuwe werknemers. Of zet bepaalde opleidingen rond energie op het werk in de kijker wanneer de nieuwe opleidingskalender verschijnt. Zorg er ook voor dat de HR-medewerkers en vertrouwenspersonen alle acties kennen, zodat ze werknemers hiernaar kunnen doorverwijzen.
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.