1. DRAAGVLAK CREËREN

INHOUDSOPGAVE

Waarom werk maken van energie op het werk?

Omdat inzichten in energiepatronen en hulpmiddelen om onze energie beter te benutten kunnen helpen om zowel ons werkleven als ons persoonlijk leven energieker en productiever te maken.

Hoe begin je aan je reis?

In een eerste belangrijke stap wil je in eerste instantie die stakeholders / belanghebbenden overtuigen die beslissingsmacht hebben binnen de organisatie. Immers, zij zullen jou de tijd en middelen moeten toekennen om werk te maken van energie op het werk. Om het te overtuigen kan je je enerzijds baseren op inzichten die je verzameld hebt binnen je eigen organisatie. Daarnaast kan je je ook beroepen op inzichten van externe bronnen zoals wetenschappelijke publicaties of onderzoeksrapporten. Een combinatie van beide soorten inzichten kan een sterk en inspirerend verhaal opleveren. Je kan Appendix 1: Overtuigen van management als inspiratie gebruiken om je verhaal naar je stakeholders toe op te bouwen.

“Een gezonde werkplek is een werkplek waarin werknemers en managers samenwerken in een continu verbeteringsproces om zo de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van alle werknemers te beschermen en bevorderen.” (1)

“Door je verhaal goed op te bouwen en stap voor stap naar de gewenste situatie toe te werken, kan je weerstand wegnemen. Zo evolueer je van weerstand naar wijsheid.”

Kristien Tirez – preventieadviseur psychosociale aspecten

INTERNE INZICHTEN

Vooraleer je mandaat krijgt om echt werk te maken van energie op het werk, kan je al een aantal verkennende stappen ondernemen. Je kan bijv. beroep doen op eerder opgedane inzichten binnen de organisatie:

  • Bestudeer het aantal (langdurig) afwezigen binnen de organisatie en ga na of er een link is met burn-out (energiestoornis).
  • Bevraag leidinggevenden, preventieadviseurs psychosociale aspecten of vertrouwenspersonen over signalen van verhoogde psychosociale belasting bij werknemers.
  • Bekijk inzichten uit mogelijke eerdere bevragingen bij het personeel zoals een welzijnsbevraging of een risicoanalyse psychosociale aspecten.

Of je kan al een eerste kleine rondvraag doen bij werknemers via een korte bevraging. Enkele voorbeeldvragen zijn:

  • Welke factoren geven jou energie op het werk? Wanneer ervaar je dat de tijd heel snel gaat?
  • Welke factoren kosten jou energie op het werk? Wanneer lijkt de tijd heel erg traag voorbij te gaan?

EXTERNE INZICHTEN

Hieronder vind je enkele externe inzichten die je kunnen helpen om je stakeholders te overtuigen om werk te maken van energie op het werk.

1. Negatieve spiraal energiedisbalans en gezondheid, veiligheid en prestatie

Wanneer er een disbalans is energie op het werk, kan dit een negatieve impact hebben op de gezondheid, veiligheid en prestaties van werknemers. Deze kunnen op hun beurt dan weer een negatieve impact hebben op de energie van werknemers, waardoor een negatieve spiraal kan ontstaan. (2, 3, 4)

2. Veiligheid en gezondheid van werknemers eerst

De Wereldgezondheidsorganisatie haalt drie belangrijke redenen aan om werk te maken van veiligheid en gezondheid van werknemers (en dus ook van energie op het werk). (5)

  1. Het is de morele plicht van werkgevers om de risico’s voor de fysieke en mentale gezondheid van werknemers zoveel mogelijk te beperken.
  2. Het is ook een wettelijke plicht om aandacht te besteden aan veiligheid en gezondheid op het werk. Deze wettelijke verplichting vindt zijn oorsprong in de Europese kaderrichtlijn van 12 juni 1989 (89/391/EEC).
  3. Tenslotte is er ook een economisch voordeel verbonden aan aandacht hebben voor de fysieke en mentale gezondheid van werknemers. Bv., er gebeuren minder arbeidsongevallen, werknemers zijn minder vaak afwezig en presteren beter. (6, 7)

3. Boor hulpbronnen aan

Het theoretisch raamwerk “Job Demands-Resources”-model van Demerouti & Bakker stelt dat onze werkomgeving uit zowel hinderpalen (i.e. jobkenmerken die energie wegnemen en demotiveren) als hulpbronnen (i.e. jobkenmerken die energie geven en motiveren) bestaat. Hulpbronnen zorgen niet enkel voor meer bevlogenheid en engagement bij werknemers, ze kunnen ook de negatieve effecten van hinderpalen op stress en uitputting bufferen. Daarom is het belangrijk om als werkgever werknemers de kans de geven om zoveel mogelijk hulpbronnen aan te boren. (8)

4. Balanceer alle batterijen

Er bestaan verschillende soorten energie (fysieke energie, mentale energie, emotionele energie en spirituele energie – zie ook Praktijkgids deel 2 Fiches soorten energie op het werk) en deze moeten allen aandacht krijgen en opgeladen worden om welzijn en prestaties (in verschillende domeinen) te bevorderen. Het is ook belangrijk om de batterijen tijdig op te laden. Als er piekmomenten zijn op het werk, is het belangrijk om erna rustmomenten in te bouwen. (9)

Omdat in kleinere organisaties de communicatielijnen korter zijn, zal deze stap minder intens zijn dan in te maken voor het verhaal om werk te maken van energie op het werk.

“Naar de toekomst toe zal energie op het werk een belangrijk gegeven worden. Er is meer werk voor de toekomstige generatie: dit is positief voor de werkzekerheid, maar zorgt ook voor toenemende werkdruk.”

Leonardo Van De Wiele – preventieadviseur arbeidsveiligheid

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.