6. EVALUEREN

INHOUDSOPGAVE

Proficiat met het implementeren van je acties! Na het implementeren van de acties, is het ook belangrijk om ze te gaan evalueren. Zorg hierbij voor de juiste timing: geef de acties voldoende tijd om te kunnen inwerken alvorens ze te gaan evalueren.

Ook hier kan het SMART-principe helpend zijn:

  • Specifiek: Welke indicatoren zorgen ervoor dat een actie al dan niet succesvol is? Bv. aantal gebruikers, daling in cijfers ziekte-afwezigheid, tevredenheid met acties, …
  • Meetbaar: Onder welke voorwaarden zijn de acties succesvol? Bv. 50% van werknemers maakt er gebruik van, er is een daling van 10% in cijfers van ziekte-afwezigheid, hoge tevredenheid met acties bij werknemers, …
  • Acceptabel: Wat zijn de minimale vereisten om een actie als succesvol te beschouwen?
  • Realistisch: Welke verandering is realistisch om waar te nemen?
  • Tijdsgebonden: Wanneer verwacht je dat verandering opgetreden heeft?

Formele en informele evaluatie

Bij de evaluatie is het belangrijk om zowel meer formele als meer informele aspecten mee te nemen.

  • Bij formele evaluatie gaat het meer om objectieve cijfers waarvan de evolutie bestudeerd kan worden.
  • Bij informele evaluatie gaat het meer om de subjectieve ervaringen van werknemers bij de geïmplementeerde acties.

Een combinatie van beide kan de impact van de geïmplementeerde acties goed in kaart brengen.

Faciliterende en belemmerende factoren

Bij de evaluatie van de acties is het belangrijk om mogelijke faciliterende en belemmerende factoren in kaart te brengen. Deze inzichten kan je gebruiken wanneer je acties wil bijsturen.

Om dieper inzicht te krijgen in waarom werknemers niet aan de slag gaan met bepaalde acties, kan je gebruik maken van de techniek van de “3 WHY’s”. Je peilt een eerste keer waarom bepaalde acties niet aanslaan. Op basis van het gegeven antwoord vraag je opnieuw waarom, en daarna opnieuw.

Impact

In het meest succesvolle verhaal hebben acties een grote impact op veel werknemers. Maar acties kunnen ook waardevol zijn wanneer ze een grote impact hebben op een klein aantal werknemers, of een kleinere impact op een groot aantal werknemers.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.